HİZMET SÖZLEŞMESİ


A- TARAFLAR:

İş bu sözleşme; Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ARDABEY TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ unvanlı TATİL BAŞLASIN TURİZM SEYAHAT ACENTESİ (Kısaca Acente olarak anılacaktır.) ile sözleşme altında ad, soyad ve imzası olan kişi ve temsil ettiği kişiler (kısaca müşteri olarak anılacaktır.) arasında yapılmıştır. Sözleşmede ARDABEY TURİZM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ ile tur/hizmetten faydalanacak müşteri(ler) aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.

B- SÖZLEŞME KAPSAMI VE BİLGİLENDİRME:

İş bu sözleşme; Paket tur düzenleyicisi acente veya aracıları tarafından ulaştırma, konaklama ve başka turizm hizmetlerinden en az ikisinin birlikte tek fiyatla satıldığı veya satımının vadedildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği akidtir. İşbu sözleşme, yazılı olarak veya mevzuatta elektronik posta, kısa mesaj, internet ve benzeri her türlü araç ve ortamı şeklinde belirtilen kalıcı veri saklayıcısı yoluyla da mesafeli olarak kurulabilir.
1. Paket tur sözleşmesinin kurulmasından önce müşteriye ön bilgilendirme amaçlı tur programı verilmiştir. Katılımcıya sunulan tur programı veya ekinde veya bu sözleşmede; paket turun vergiler dahil toplam fiyatı, ön ödeme tutarı ve kalan bedelin ödeneceği tarih bilgilerinin yanı sıra; yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri, kullanılan ulaşım araçlarının türü, hareket ve dönüş tarihleri, saatleri ve yerleri, konaklama tarihleri, yolculukta izlenecek güzergâh, paket turun özelliklerine uygun olarak pasaport, vize, yaş ve sağlık şartlarına ilişkin bilgi, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu sigorta ile varsa diğer sigortalara ilişkin bilgi, turist rehberliği hizmetlerine ilişkin bilgi verilmiştir.
2. Müşteriye verilen tur programında yer alan bilgiler acente veya aracısı için bağlayıcıdır.
3. Paket turun düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı belirlenmiş olup bu sayıya ulaşılamadığı takdirde katılımcıya paket turun iptalinin bildirileceği son tarih, konaklamalı turlarda tur tarihinden 3 gün, günübirlik turlarda ise 1 gün öncesidir.

C- ÖDEME KOŞULLARI
1. Tüketici, sözleşme bedelini, banka/kredi kartı ile acenteye ait site üzerinden, acentenin belirtmiş olduğu banka hesaplarına EFT/Havale yolu ile ya da acente ofisine nakit olarak ödeyecektir.
2. Tur ile ilgili acente web sayfasında, tur programında ve ön bilgilendirmede ücrete dahil olan tüm hizmetler ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, bunların dışındaki hizmetler ekstra ücrete tabidir. Özellikle satın alınan hizmete; tüketicinin, konaklamaya dahil hizmetler dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar, ulaşım, kapsam dışı tüm mal ve hizmetlerin bedeli, seyahat ve sağlık sigortası, müze-ören yeri giriş ücretleri dahil değildir.
3. Tüketicinin rezervasyon esnasında, toplam rezervasyon tutarının en az %30’unu ödemesi şartı ile kayıt açılır. Rezervasyonun kalan bakiyesi ise, en geç gezi başlangıcından 20 gün önce tamamlanması gerekmektedir. Belirtilen süreler içerisinde ödemelerin tamamlanmaması durumunda rezervasyon acente tarafından iptal edilir ve ödenen %30’luk kısım cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir. Tüketici şartları bu sözleşme ile kabul etmiş sayılır ve iade talep edemez.
4. Tüketici, kredi kartlı ödemelerde sözleşme bedeline ilave olarak ayrıca, acente tarafından hesaplanacak ve bildirilecek olan faiz, vade farkı, kur farkını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

D- İPTAL, İADE VE DEVİR ŞARTLARI:
1. İptal taleplerinizi [email protected] adresimize mail göndererek gerçekleştirebilirsiniz. İptal birimimiz en kısa sürede talebinizi inceleyerek cevap vermektedir. Telefonlarımızdan ve ofisimizden sözlü iptal talebi gerçekleştirilememektedir.
2. ACENTE, tura yeterli katılım sağlanamaması halinde MÜŞTERİLERE de bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya rezervasyon yaptığı “konaklamalı turları” gezi başlangıcından 3 gün öncesine kadar, “günübirlik turları” ise 1 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı zamanda, tur kapsamındaki otel, ulaşım araçları, hareket yerleri, tur programında belirtilmiş ve gezilip görülecek yerlerin ziyaret sıralarını programı tamamen gerçekleştirmek kaydıyla değiştirme hakkına sahiptir.
3. ACENTE olası tur iptali bildirimlerini, her MÜŞTERİYE münferiden yapabileceği gibi, internet sitesinde de duyurabilir. MÜŞTERİ bu durumu peşinen kabul eder.
4. Konaklamalı tur satışlarında MÜŞTERİ, aldığı turu koşulsuz şekilde tur tarihine en geç son 10 gün kala iptal etme hakkına sahiptir. Koşulsuz iadesi, iptal tarihinden 10-30 iş günü içinde yapılmaktadır.
5. Günübirlik tur satışlarında MÜŞTERİ, aldığı turu koşulsuz şekilde kalkış saatine en geç 48 saat kala iptal etme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ 48 saatten sonra yapılacak iptal durumlarında satın aldığı günübirlik turun taraf ACENTE tarafından iade edilmeyeceğini veya tarih değişikliği olamayacağını bilmektedir. Koşulsuz iadesi, iptal tarihinden 72 saat içinde gerçekleşmektedir.
6. ACENTE, MÜŞTERİNİN başlangıcını kaçırdığı geziye sonradan katılım sağlayacağını yazılı olarak bildirmemesi durumunda MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde MÜŞTERİYE herhangi bir ödeme yapılmaz.
7. MÜŞTERİNİN, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareket tarihinden en az 7 gün önce ACENTE’ye nedenini bildirerek rezervasyonunu, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda, paket turu devreden ve devralan, sözleşmeye taraf ACENTE’ye karşı, bakiye tutarının ve devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden sorumludurlar.
8. MÜŞTERİ sağlık nedeni ile iptal talep ettiğinde, devlet hastanelerinden alınan resmi raporu sunmalıdır. Bu durumlar dışında kalan bir sebep ile tur başlangıç tarihine 9 gün ve daha az bir süre kala yapılan iptallerde gezi ücretinin tamamının ACENTE tarafından iade edilmeyeceğini bilmektedir. Not: Uçaklı turların havayolu tarafından iptali yapılamadığı için rezervasyonun iptal ve iadesi yapılamamaktadır.
9. Paket tur kapsamındaki tüm uçuşlarda 30 gün ve daha sonraki iptallerde hiçbir mazeret geçerli olmayıp, uçak ve tren ücret iadesi söz konusu değildir.
10. Satın alınan paket tur hizmetinde uçak bileti var ise yapılan iptal talebinde havayolunun ilgili uçuş için uyguladığı kural ve cezalar geçerli olacaktır.

E- GENEL HÜKÜMLER
1. Kayıt esnasında verilen tur programları örnek programlardır. Tur programlarında belirtilen ekstra turların organize edileceği tarihler rehberlerin inisiyatifi ile değiştirilebilir.
2. Satın alınan hizmete vize işlemleri dahil değildir. Vize işlemlerinde acente, tüketici ile konsolosluk arasında aracı konumdadır, alınamamasından veya tur tarihine kadar sonuçlanamamasından acente sorumlu değildir. Vizenin konsolosluk tarafından onaylanmaması durumunda yukarıda belirtilen iptal şartları geçerli olacaktır.
3. Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası paketinin içinde bulunan müşterilerin eksik veya ayıplı ifa, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acente, bu teminatların içeriği, kapsamları ve uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
4. Müşterinin başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan dolayı terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acente yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde müşteri turu terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.
5. Müşterinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.
6. Müşteri toplam gezi süresindeki gecelemenin kısaltılmaması ve kalınacak tesislerin sınıf ve kategorilerinde değişiklik yapılmaması halinde gezi şartlarının yerine getirilmiş olduğunu kabul eder.
7. Acente, geziye katılan tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumda olup meydana gelecek değişiklikleri 24 saat içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Bu nedenle kendisine müracaat ile geziye kayıt olan tüketicilerin, acente ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına, araçların programlarında gösterilen saatlerde hareket yerinde bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, arızalanmalarından, sis, fırtına, tipi ve her türlü hava koşullarından, yol engeli gibi sebeplerden, yol güzergah ve rotalarını değiştirmelerinden, grev, terör, halk hareketleri, savaş, savaş ihtimali, doğal afetler, pandemi, olumsuz hava şartları, sis ve öngörülemez teknik sorunlar gibi olağanüstü ve mücbir sebeplerden, ulaşım aracını kullananın kendi hatasından veya üçüncü kişilerin şahsi kusurlarından veya öngörülmez teknik hususlardan kaynaklanan her türlü aksaklıkların, maddi, manevi hasarlı kazalardan sorumlu olmayacaktır.
8. Yabancı ülke girişlerinde, giriş izni yetkisi o ülkenin pasaport polisine aittir ve herhangi bir geçerli neden göstermeksizin vize olsun olmasın, ülkeye giriş izni vermeyebilir. Acente bu durumdan sorumlu tutulamaz.
9. Paket tur hizmeti, paket turun eksik veya hiç ifa edilememesi halleri yasa gereğince sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeliyle sınırlıdır.
10. Acente veya aracısından alınan seyahat paketi dahilindeki uçuşlar sırasında meydana gelebilecek herhangi bir bagaj kaybı ve/veya hasarı durumunda havayolu şirketinin uygulayacağı kurallar geçerlidir. Bu gibi durumlarda mutlaka havalimanında söz konusu havayolu şirketince rapor düzenletilmesi şarttır. Katılımcılar para, ziynet eşyaları, değerli eşyalarını, kimlik ve pasaport gibi önemli belgelerinin güvenliğinden kendileri sorumlu olup oluşacak kayıp, hasar ve çalınma durumlarında sorumluluk tamamen katılımcıya aittir. Ulaşım araçlarında, ilgili ve/veya resmi kuruluşlar tarafından belirlenen bagaj taşıma kuralları geçerlidir. Kurallar dışına çıkılması halinde ortaya çıkan cezalardan katılımcı sorumlu olup, acente veya aracısı sorumluluk taşımaz.
11. Acente konaklama tesislerinde oda seçimi konusunda tüketicinin taleplerini ilgili tesise iletir; ancak talebin yerine geleceği konusunda garanti veremez. Otele varış günü odalar saat 14.00’den önce müşteriye teslim edilmez. Otelden ayrılış günü müşterilerin en geç 12.00’ye kadar odalarını boşaltmaları gerekir.
12. Paket tur sözleşmesi yönetmeliğinin 6.Maddesine göre sözleşmede öngörülen fiyat ve koşullar değiştirilemez. Ancak liman, havaalanına iniş vergileri gibi hariç vergi ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerinde bu hüküm uygulanmaz. Ancak paket turdan önce yukarıda verilen nedenlerle meydana gelen fiyat artışı müşteriye bildirilir. Bu durumda yönetmeliğin aynı maddesine göre müşteri herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.
13. Müşteri sözleşmede beyan ettiği isimlerin doğruluğundan sorumludur. Sözleşmenin müşteride kalan kopyası ile acentede kalan kopyası arasında fark olursa, acentede kalan kopya ile acentenin kayıtları esas alınır. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan müşteri(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri müşteri veya kişilerin, bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Acentenin sözleşmede imzası bulunan müşteri(ler)in ödemiş olduğu eksik miktar yada hizmet bedelinin tahsili için diğer tüketicilere rücu hakkı saklıdır.
İş bu paket tur sözleşmesi; Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş, bulunan taraf yetkililerince tüm ekleri ile birlikte okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir.

F- YETKİLİ MAHKEME
İş bu konaklama sözleşmesinin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde; öncelikle iş bu sözleşme hükümleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanacak olup, taraflar, yasal sınırlar içinde Tüketici Mahkemelerine ve/veya Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurabilirler. Uyuşmazlıkların çözümünde yetkili mahkeme; Düzce Mahkeme ve icra daireleridir.